Arbeidsmarktanalyse Afval en Milieubedrijven 2016

De arbeidsmarkt verandert snel en per regio verschillend. Om werkgevers, werknemers en vakbonden meer grip te geven op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst, laat het O&O fonds GEO sinds 2014 jaarlijks een arbeidsmarktanalyse uitvoeren door Intelligence Group.  

Dit onderzoek geeft een uitgebreid beeld van de huidige stand van zaken op de arbeidsmarkt, de arbeidsmarktontwikkelingen in de afgelopen jaren in de sector, een doorkijk naar de te verwachte ontwikkelingen in de komende jaren en inzicht in de kansen en knelpunten op korte en lange termijn. Door de meest recente gegevens van organisaties te updaten, in combinatie met actuele (sectorale) arbeidsmarktinformatie, wordt op betrouwbare en consistente wijze inzicht gegeven in relevante ontwikkelingen. Bovendien geven de trendgegevens zicht op het effect van ingezet beleid. De resultaten bieden een handvat voor een praktische en strategische invulling van het HR-beleid.   

Deze managementsamenvatting biedt een overzicht van de belangrijkste resultaten van de arbeidsmarktanalyse 2016, te weten:  

  • In- en uitstroom van personeel relatief laag 
  • Arbeidsmarktkansen wederom toegenomen 
  • Afname aandeel kwetsbare medewerkers 
  • Schaarste relatief groot in Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant 
  • Voortuitzichten komende vijf jaar: lichte afname employability, toename tweedeling en aandeel kwetsbare medewerkers 
  • Meer grip op (gegevens over) flexibele schil belangrijk 
  • 15% is flex; grote verschillen tussen bedrijven 
  • Kansen voor iedereen 

Link naar Arbeidsmarktanalyse Afval en Milieubedrijven 2016.

Deel dit artikel op:

Meer lezen?
Bekijk de gerelateerde pagina's

Gerelateerde pagina's