De voordelen van medewerkers met een WAJONG-uitkering

Er zijn veel vooroordelen over medewerkers met een Wajong-uitkering. En recent onderzoek heeft uitgewezen dat maar de helft van de mensen met een lichamelijke, een psychische of verstandelijke beperking werk heeft. Maar 1 op de 10 werkgevers heeft iemand met een beperking in dienst. Binnen de sectoren GEO en Afval en Reiniging is dat aantal gelukkig veel hoger. Iets om trots op te zijn. 

Het UWV ondersteunt werkgevers bij het in dienst nemen van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van no-riskpolissen. 

Er zijn twee soorten no-riskpolissen: 

  1. De permanente no-riskpolis wordt afgegeven aan mensen met een Wajong status, met een ex-Wajong status en mensen met een WSW-indicatie (Wet Sociale Werkvoorziening) die met een WSW-subsidie bij een werkgever in dienst treden. 
  2. De tijdelijke no-risk polis geldt voor een werkgever die een medewerker in dienst neemt met een arbeidsgehandicapte (AGH) status of met een structureel functioneel beperkt (SFB) status. De no-risk polis geldt in deze situatie voor een duur van 5 jaar vanaf het moment dat deze medewerker in dienst treedt. Daarnaast geldt de tijdelijke no-risk polis voor de werknemer die recht krijgt op een WIA-uitkering en bij zijn eigen werkgever de arbeidsovereenkomst voortzet. De no-risk polis geldt vanaf het moment dat vastgesteld wordt dat een werknemer recht heeft op een WIA-uitkering. 

De no-riskpolis van een Wajong-medewerker biedt de volgende voordelen: 

  1. Het UWV compenseert het loon van de werknemer bij ziekte. In het eerste jaar ligt de uitkering tussen de 70% en 100% van het dagloon. In het tweede jaar is de uitkering 70% van het dagloon. 
  2. De werkgever is beschermd tegen Ziektewet- en WGA-kosten als de werknemer ziek uit dienst gaat, of als de werknemer een WIA-uitkering toegewezen krijgt. 
  3. De werkgever hoeft geen loon te betalen als de medewerker twee maanden proef komt draaien. De medewerker houdt zijn uitkering van het UWV. De proefperiode kan verlengd worden met zes maanden. 
  4. De werkgever krijgt voor maximaal drie jaar een korting van € 2.042,- per jaar op de WAO-, WIA- en WW-premies. 
  5. Een jobcoach helpt werknemers hun werk zelfstandig uit te kunnen voeren. Dit door een nieuwe medewerker in te werken, een persoonlijk trainingsprogramma te maken en te begeleiden op de werkvloer. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog knelpunten zijn. 
  6. De werkgever kan gebruik maken van loondispensatie. Het UWV vult het loon van de medewerker aan tot minstens 75% van het minimumloon. Dat gebeurt wanneer de medewerker minder werk aankan dan andere medewerkers en de werkgever minder loon betaalt. 

 

Zie voor meer informatie ook De voordelen van medewerkers met een WAJONG-uitkering.

Deel dit artikel op:

Meer lezen?
Bekijk de gerelateerde pagina's

Gerelateerde pagina's