De GEO academie

Werkwijze en ervaringen GEO-academie.

In de CAO Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO) 2018-2019 is een Bedrijfsacademie opgenomen. De CAO zegt hierover:

“Opleiden en ontwikkelen beperkt zich niet tot alleen tot functie of vakinhoudelijke opleidingen. Werk verandert en mensen veranderen. Medewerkers hebben op basis van de cao al de mogelijkheid om een opleiding te volgen die samenhangt met toekomstige functies, al dan niet bij de eigen werkgever. Cao-partijen hebben afgesproken dat op bedrijfsniveau een academie wordt opgericht om de zichtbaarheid van de opleidingsmogelijkheden te vergroten. Medewerkers kunnen een beroep doen op een budget van de werkgever in het kader van de baan voor de toekomst. Op bedrijfsniveau wordt het totaal budget en aantal medewerkers bepaald dat jaarlijks een beroep kan doen op de bedrijfsacademie. WENB verstrekt de bedrijven een voorbeeldregeling voor de bedrijfsacademie. Vanuit het O&O fonds Afval & Milieu zal een bijdrage worden verstrekt aan werkgevers bij het toekennen van een budget.”

In dit artikel delen we de ervaringen die ACV al jaren heeft met een Bedrijfsacademie. Hieronder lees je hoe ACV hun academie in de praktijk realiseert en welk budget zij daarvoor nodig hebben.

Budget:

Jaarlijks stelt ACV  voor 5 medewerkers die in loondienst zijn (geen uitzendkrachten) een budget van max €5000 per persoon beschikbaar voor een opleiding of cursus naar eigen keuze die volgens de medewerker bijdraagt aan zijn of haar duurzame inzetbaarheid.

De ervaring is dat een opleiding meestal niet meer kost dan €1500, maar door het bedrag van €5000 wordt wel een ‘onbegrensde mogelijkheid’  geboden. ACV reserveert ieder jaar 25.000. De ervaring is dat een groot deel daarvan uiteindelijk ongebruikt vrijvalt.

Aanvraag indienen 

De afdeling HR verspreidt ieder jaar op grote schaal uitnodigingen binnen de organisatie waarin ze medewerkers oproept om een aanvraag in te dienen. Daarnaast worden medewerkers ook persoonlijk uitgenodigd om er over na te denken. Alle medewerkers kunnen een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor een persoonlijk ontwikkel-budget van €5000 uit de ACV-academie.

Eisen aan de aanvraag 

De aanvraag moet schriftelijk ingediend worden. De afdeling HR van ACV helpt de indieners met het formuleren en onderbouwen van de aanvraag omdat dit voor veel mensen best een drempel is. Bovendien is het een goede aanleiding om met de medewerkers in gesprek te gaan over hun toekomst.  Daarnaast vragen veel mensen een MBO-opleiding aan. Dit kan ook, maar zit niet in de ACV-academie.

Besluitvorming 

De ACV Academie heeft een bestuur met twee -externe- leden. Deze leden zijn elders bestuurslid, één van hen heeft vanuit vroeger wel banden met ACV. De bestuursleden geven advies over de ingediende aanvragen.  Er is bewust gekozen voor externe leden om zo  objectiviteit in de beoordeling te laten zien. Dit advies is niet bindend maar een advies aan directie ACV.

Er is geen hele scherpe afbakening wanneer een aanvraag wel of niet gehonoreerd wordt. In iedere aanvraag speelt de persoonlijke motivatie in de aanvraag een grote rol.

Voorbeelden van aangevraagde trajecten:  

 • Cursus elektrotechniek.
 • D-rijbewijs om touringcarchauffeur te worden
 • Turks om te kunnen tolken
 • Cursus Engels
 • E-rijbewijs voor de transportsector

Resultaten 

De merkbare resultaten zijn zelfvertrouwen, carrierestappen of medewerkers die ineens andere medewerkers mee ‘optrekken’.

Tips en trics: 

 1. Wees heel duidelijk in het doel en de resultaten van de academie om te voorkomen dat medewerkers het als bedreigend kunnen ervaren.
 2. Wees in de uitnodiging helder over de criteria en het proces
 3. Neem in de uitnodiging voorbeelden op die de reikwijdte aangeven van de mogelijkheden
 4. Houd in de gaten wat de aanvraag met iemand doet.
 5. Help de medewerkers waar nodig bij indienen van hun aanvraag. Benoem deze mogelijkheid ook in de uitnodiging. En bied het soms ook persoonlijk/ mondeling aan.
 6. Ondersteuning verlaagt de drempel om mee te doen en is een kans voor HR en leidinggevenden om het goede gesprek te voeren, om over de toekomst te praten’
 7. Vier de successen: ACV zet de diploma’s groots in het zonnetje tijdens het zomer- en winterfeest en in het bedrijfsblad

 

Deel dit artikel op:

Meer lezen?
Bekijk de gerelateerde pagina's

Gerelateerde pagina's