Vragenlijst evaluatie pilots Route 2020 – opleiden

In het project Route2020 zijn een aantal pilots uitgevoerd rondom het thema Opleiden 

Het doel van de pilots was – naast een concreet resultaat voor de deelnemende organisaties- ook om er als branche van te leren. Daarbij zijn zowel de succesfactoren als de dilemma’s en oorzaken van tegenvallers van groot belang.  

Om dit doel te bereiken, hebben we alle deelnemers aan pilots rondom Opleiden gevraagd de bijgevoegde vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.  De resultaten zijn en worden verwerkt in artikelen, lessen enz. en vind je terug op deze website. 

Link naar Vragenlijst evaluatie pilots Route 2020 – opleiden

Deel dit artikel op:

Meer lezen?
Bekijk de gerelateerde pagina's

Gerelateerde pagina's