Wat staat er in de rapportage die ik krijg na een loopbaantest

In de rapportage staan jouw antwoorden samengevat. Doordat de test op verschillende manieren uitvraagt wat je zou doen of wat er bij je past (de competenties), geeft het rapport een goed en betrouwbaar beeld van wie je bent.  Ook van de punten waar je zelf niet zo bewust van bentHet resultaat per competentie wordt vaak weergegeven in een score. Deze score is meestal gebaseerd op een vergelijking ten opzichte van het landelijk gemiddelde. In ieder rapport worden de competenties en de achtergrond van de score uitgelegd. Dit maakt het herkenbaar en maakt het makkelijker om over het rapport te praten met anderen.  

Bij het lezen van je rapport moet je twee dingen goed voor ogen houden. Ten eerste heeft een hoge of lage score op een competentie geen betekenis in de zin van goed of slecht. Voor bepaalde functies kan het wel belangrijk zijn dat je bepaalde competenties meer hebt dan anderen, voor andere functies juist helemaal niet.  

Ten tweede zijn je scores relatief ten opzichte van de normgroep. Je kunt bijvoorbeeld veel competenties hebben en hoge scores halen en toch moeite hebben in je werk, omdat in jouw functie meer wordt gevraagd dan gemiddeld. Een ander voorbeeld is dat je laag scoort, niet omdat je minder competent bent dan anderen, maar omdat een van je competenties is dat je (heel)  bescheiden bent. 

 

 

Deel dit artikel op:

Meer lezen?
Bekijk de gerelateerde pagina's

Gerelateerde pagina's