Workshops die bijdragen aan bewustwording

Je kunt op allerlei manieren de bewustwording bij medewerkers stimuleren.  

Het organiseren van een workshop is vaak een succesvolle manier omdat medewerkers hier samen én actief met zichzelf aan de slag gaan. Ze zien dat ze niet de enige zijn die het lastig vinden en vinden na afloop makkelijker iemand om door te praten over hun ervaringen. 

 

Hieronder vind je een beschrijving van de volgende workshops: 

  • Kernkwaliteiten van Daniel Ofman 
  • Werkgeluk – plezier in je werk 
  • TalentWheel The Game 
  • Workshop het “ Goede Gesprek” voor managers 
  • Workshop “Het goede gesprek” voor medewerkers 

 

Deze workshops worden verzorgd door loopbaanbureau Matchcare. Vergelijkbare workshops worden ook door andere bureaus aangeboden. Vind het bureau dat bij jou en jouw organisatie past! 

Zie voor meer hulpmiddelen om bewustwording te stimuleren de handleiding Pak je kansen op www.pakjekansen.nu 

Link naar:Handleiding voor leidinggevenden en hr-medewerkers.

Kernkwaliteiten van Daniel Ofman 

Als jij aan je persoonlijke ontwikkeling wilt werken – dan begint dat uiteraard bij kennis over jouw talenten, uitdagingen en valkuilen. Kernkwaliteiten zijn positieve eigenschappen die kenmerkend zijn voor een persoon, deze kwaliteiten kunnen enorm verschillen tussen mensen. Het kan een bron zijn voor wrijving en irritatie tussen jou en je collega’s, maar – mits goed ingezet – kan ook voor een fantastisch resultaat en veel meer slagkracht zorgen. Deze training focust op jouw specifieke talent én temperament. Door te kijken naar de dynamiek in jouw kernkwadrant krijg je inzicht in hoe je zelf werkt als persoon, maar krijg je ook meer inzicht over hoe je samenwerkt met anderen. Deze training gaat over jouw kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën – en hoe je ze het beste kan inzetten én ontwikkelen. 

 

 

Werkgeluk – plezier in je werk 

Fluitend aan het werk

Als jij aan je persoonlijke ontwikkeling wilt werken – dan begint dat uiteraard met een baan waar jij al je kwaliteiten kan inzetten en waar jij gelukkig van wordt. Welke eigenschappen en vaardigheden kan je versterken zodat jouw eigen regie vergroot wordt en jij meer grip krijgt op jouw werkgeluk?  

Wat is de sleutel voor lekker werken? Hoe ga jij om met jouw persoonlijke energiehuishouding? Weten welke factoren bepalend zijn voor jouw werkgeluk én hoe je ze zelf beïnvloedt helpt je plezier in je werk vast te houden. Daarmee motiveer je op jouw beurt ook weer anderen binnen het team. Hier goed mee om leren gaan werpt dus niet alleen z’n vruchten af voor jou, maar het creëert ook een betere sfeer én productiviteit binnen het team én de organisatie.  

 

TalentWheel The Game 

Medewerkers die investeren in verandervermogen, eigen regie, sociale vaardigheden en mediawijsheid werken doorlopend aan hun duurzame inzetbaarheid. Zij komen in actie, werken met plezier, ontwikkelen zich en zijn in alle fasen van hun loopbaan van toegevoegde waarde voor hun organisatie. 

In deze workshop brengen we in kaart waar jouw ontwikkelpunten liggen ten aanzien van de vaardigheden van de toekomst zodat je gericht aan de slag kan met jouw ontwikkeling. Dit doen we op basis van een spel waarin op basis van stellingen snel inzichtelijk wordt waar jouw ontwikkelbehoefte ligt. De vaardigheden waar we naar kijken zijn:  

 

 

Eigen regie –   medewerkers zijn in staat om zelfsturing te geven aan hun functioneren en loopbaan. Er wordt verwacht dat zij initiatief tonen, kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren. Daarnaast hebben zij grip op hun werk-privé balans, en zorgen ze ervoor dat ze niet ziek of overspannen worden.  

Verandervermogen – wendbare medewerkers zijn nieuwsgierig en veerkrachtig. Creatief om kunnen gaan met nieuwe ontwikkelingen die sneller en vaker op medewerkers afkomen maakt dat het vermogen om je (snel) te kunnen aanpassen een belangrijk element is om aan te werken. 

Sociale Vaardigheden – voor werknemers van de toekomst is het van belang dat ze goed kunnen samenwerken en daarbij goed kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en waar ze voor staan. Jezelf kunnen presenteren zorgt ervoor dat kwaliteiten en toegevoegde waarde zichtbaar wordt. 

Mediawijsheid – medewerkers worden omringd door informatie in hun werk, zakelijke contacten en sociale omgeving. Hier goed mee weten om te gaan en prioriteiten te stellen vergt nieuwe inzichten en vaardigheden, zodat de digitalisering voor je gaat werken.  

 

Workshop het “ Goede Gesprek” voor managers 

Persoonlijke en vakmatige ontwikkeling is een continu, cyclisch proces  

Niet de organisatie, maar de medewerker zelf is verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling binnen zijn werk en loopbaan. Wat wil ik naar toe in mijn werk? (doelen) en wat is daarvoor nodig? (ontwikkeling)  

Meestal spelen deze vragen zich af binnen de context van een organisatie.  

Binnen organisaties wordt meer en meer ingezet op wendbaarheid, flexibiliteit en zelfsturing. Van medewerkers (en teams) wordt meer verantwoordelijkheid verwacht als het gaat om hun eigen toegevoegde waarde. Een medewerker zal dus steeds nadrukkelijker zelf aan het stuur moeten gaan zitten van zijn werk, zijn loopbaan en zijn ontwikkeling.  

 

 Voor jou als leidinggevende vraagt dat ook om een andere aanpak. Allereerst ben je gericht op het in lijn brengen van de doelen en acties van medewerkers met de gewenste organisatiedoelen (Taakniveau). Ook ligt er de uitdaging om medewerkers te stimuleren in deze beweging en uit te dagen steeds weer nieuwe stappen te zetten (Procesniveau). Tot slot is het ook belangrijk om als leidinggevende focus te houden op de persoon zelf (Relatieniveau). Door continu met elkaar ‘het goede gesprek’ aan te gaan ontstaat er een proces waarin beiden hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en invullen. Tijdens deze workshop gaan we in op de elementen van ‘het goede gesprek’ en wat dit voor jou als leidinggevende betekent.  

 

Workshop “Het goede gesprek” voor medewerkers  

Als jij aan je persoonlijke ontwikkeling  wilt werken – dan is het belangrijk om tijdens jouw loopbaan- of ontwikkelgesprek goed voorbereid voor de dag te komen. Voor een goede dialoog tussen jou en je leidinggevende, met meer regie en een beter resultaat. Heb je ook altijd het gevoel dat je pas ná je loopbaan- of beoordelingsgesprek bedenkt wat je eigenlijk had willen zeggen of vragen? Dat je tijdens het gesprek de regie verliest, en dat je alleen nog maar kan praten over KPI’s of competentielijstjes. Dat je eigenlijk had willen praten over jouw ambities, of jouw plannen voor de toekomst en hoe je in je werk nog beter kan worden – maar dat je daar helaas niet meer aan toe bent gekomen?  

In deze training word je meegenomen in de nieuwste gesprekstechnieken rondom het hebben van ‘Het Goede Gesprek’. Je krijgt tips over de juiste voorbereiding zodat je goed beslagen ten ijs komt en inzicht krijgt in het stellen van de juiste vragen zodat je aan het einde van het gesprek met de juiste informatie weer naar huis gaat. Alles in de training is erop gericht dat jij zoveel mogelijk invloed kan uitoefenen op de loop van het gesprek, en – ook als het lastig wordt – toch de regie weet te houden.  

Deel dit artikel op:

Meer lezen?
Bekijk de gerelateerde pagina's

Gerelateerde pagina's