SLIM: Ondersteuning bij het ontwikkelen van leiderschap

De AMBOR opleiding heeft de afgelopen jaren een ‘leerboost’ gegeven aan de GEO sector en haar medewerkers. Duizenden medewerkers hebben een diploma op MBO niveau 1, 2 en/of 3 gehaald. Toch is er nog steeds sprake van een leerachterstand.

De meeste GEO bedrijven zijn plat georganiseerd en worden bestuurd door een directie met een klein aantal managers. De uitvoerende medewerkers worden aangestuurd door operationeel leidinggevenden met een forse span of control. Zij zijn belast met het aansturen van de dagelijkse routines. Zij komen vaak voort uit de eigen organisatie, onder hen zijn velen alleen praktisch of niet geschoold. Vaak zijn dit mensen die duidelijk meer in hun mars hebben, maar daar al vanaf jonge leeftijd niets mee gedaan hebben, door verschillende omstandigheden. In de dagelijkse praktijk geven ze vooral leiding ad hoc, op directieve manier en met weinig ondersteuning. Zij laten hun medewerkers weinig ruimte voor initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid, waardoor die dus onvoldoende worden betrokken en uitgedaagd.

Zij hebben onvoldoende kennis over de voordelen van een andere leiderschapsstijl en een gezonde leercultuur. Hierdoor hebben ook zij weinig inspiratie en behoefte om daar gezamenlijk en ook in de interne samenwerking met ondersteunende diensten zoals KAM, HRM en het bedrijfsbureau, de schouders onder te zetten. In feite belemmeren zij onbewust de verdere ontwikkeling van hun medewerkers waardoor het lerende vermogen van de organisatie laag blijft en de verandermogelijkheden klein.

Sabina Molenaar, HR manager bij Haagse Milieu Services en voorheen werkzaam bij HVC, vond dat hier iets aan gedaan moest worden. De GEO bedrijfscultuur heeft in het verleden misschien gewerkt, maar de tijden, de maatschappij en de opgaven zijn veranderd. Het zijn juist de GEO-bedrijven die vanuit de overheid gevraagd worden om slimme oplossingen voor betere afvalscheiding, arbeidsparticipatie, burgerparticipatie en meer klimaatbestendige of versterkende maatregelen in de openbare ruimte te bieden. Dit vraagt om duurzaam opgeleide medewerkers, passende leiderschapsstijlen en de ontwikkeling van een gezonde leercultuur, waarin samenwerken, leren en ontwikkelen centraal staan.

Sabina is samen met SPA begonnen aan een traject om het middenkader binnen HMS, en dan vooral de operationeel leidinggevenden, te ondersteunen in hun ontwikkeling. Zij zijn de sleutelrol om een gezond leerklimaat te realiseren voor iedereen. Dit kan niet worden bereikt met abstracte plannen die uiteindelijk in de la belanden, maar er zijn concrete trajecten met training en coaching nodig. M.b.v. compacte trajecten die bestaan uit verschillende stappen en werkvormen, worden operationeel leidinggevenden geholpen om een visie op leiderschap te ontwikkelen die de organisatie als geheel positief beïnvloedt en het gewenste leerproces ondersteunt. Dit moet uiteindelijk leiden tot een lerende organisatie.

Sabina Molenaar heeft tijdens de bijeenkomst van de GEO-opleidingscommissie van 19 maart 2020 een toelichting gegeven. Presentatie Sabina OO 190320. Marco Sassen (O&O fonds) heeft toegelicht dat dit soort activiteiten in aanmerking komen voor de SLIM subsidie voor MKB bedrijven (zie https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim).

Marco heeft samen met Robert Huiberts van RT-M een subsidieformat gemaakt waarmee de MKB GEO bedrijven deze subsidie kunnen aanvragen (subsidie is 60% van de gemaakte kosten). Zie Activiteitenplan SLIM SPA groep.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marco Sassen via msassen@wenb.nl

Deel dit artikel op:

Meer lezen?
Bekijk de gerelateerde pagina's

Gerelateerde pagina's