Samenwerken in de regio

Wat kan je hier vinden?

Hier vind je alle ervaringen en tips om een succesvolle samenwerking met andere organisaties in de nabije omgeving op te starten of te verbeteren. Samenwerken in de regio is vaak nieuw en lastig te realiseren. De pilots hebben laten zien wat de belangrijkste voorwaarden zijn: duidelijke en gezamenlijke doelen en goede afspraken maken waar ieder zich aan houdt. Succes is hier niet alleen afhankelijk van (politiek) draagvlak binnen organisaties, maar ook van een kosten-baten-analyse bij de deelnemende organisaties. In een florerende arbeidsmarkt zonder werkeloosheidsdreiging en met weinig beschikbare mensen met overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt is het soms lastig deze win-winsituatie zichtbaar te maken. In het project Route 2020 hebben we oplossingen gevonden in het bieden van concrete instrumenten die drempels voor samenwerking zichtbaar maken en waar mogelijk weghalen. Ook illustreren we nieuwe werkwijzen en deze delen we graag met jou.

Gratis Inclusieve Analyse
Gratis Inclusieve Analyse
Meer lezen
Aan de slag met inclusief werkgeverschap
Aan de slag met inclusief werkgeverschap
Meer lezen
Stappenplan samenwerken in de regio
Stappenplan samenwerken in de regio
Meer lezen
Een eigen logo
Een eigen logo
Meer lezen
Inclusieve arbeidsmarkt kent veel voordelen voor werkgevers
Inclusieve arbeidsmarkt kent veel voordelen voor werkgevers
Meer lezen
Waarom een samenwerkingsovereenkomst
Waarom een samenwerkingsovereenkomst
Meer lezen

Meest gestelde vragen

Call to action

Heb je een van de onderstaande vragen? Of zit je vraag er niet bij, bekijk dan onze FAQ pagina.

Opleiden

Wil je meer weten over de categorie Opleiden?

Subsidie

Wil je meer weten over de categorie Subsidie?

Asset 1